KAP 2024

Agrár pályázati lehetőségek

Görgess lentebb és tudj meg többet az idei mezőgazdasági pályázatokról!

Mi az a KAP?

Az EU és európai gazdák közötti partnerséget jelképező Közös Agrárpolitika (KAP) 1962 óta működik. Fő célja a mezőgazdaság hatékonyságának javítása, a tisztességes megélhetés biztosítása a gazdáknak, a klímaváltozás elleni küzdelem támogatása és a vidéki táj megőrzése. A KAP alapelvei és feltételei elősegítik a minőségi élelmiszerellátást, közösségépítést, vidéki gazdaságok fejlesztését és környezetvédelmet.

A 2024-es KAP menetrend már elérhető, részletezve, hogy mikor és milyen pályázatok kerülnek kiírásra a következő hónapokban.

Miért jó ha pályázol?

A KAP révén mintegy 7700 agrárvállalkozás modernizálható a hatékonyság és az energiafelhasználás javítása érdekében. Az uniós vidékfejlesztési támogatást a magyar kormány további 2300 milliárd forinttal egészíti ki, figyelembe véve a mezőgazdaság nehéz helyzetét, például a tavalyi aszályt, a háborús inflációt vagy az ukrán termények piaci kihívásait.

Összességében közel 2900 milliárd forint forrást különítettek el a pályázatokra, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodók a történelmi legnagyobb támogatásokhoz fognak jutni.

Milyen pályázatok várhatóak?

(Kattints a pályázat címére, hogy többet tudj meg!)

A 2024. júliusában induló pályázat lehetőséget nyújt 40.000 euró (kb. 15.481.000 Ft) vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat keretösszege 37,75 milliárd Ft, mely előfinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a nyertesek 75%-át előre kapják, és saját belátásuk szerint fordíthatják gazdaságuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot a 3. évben vehetik igénybe.

A támogatás összege szabadon felhasználható. A pályázóknak 10.000 és 50.000 STÉ (Standard Termelési Érték) termelési potenciállal kell rendelkezniük, és 18 és 40 év közötti egyéni vállalkozónak vagy jogi személynek kell lenniük, MÁK ügyfél-azonosítóval.

A Standard Termelési Érték meghatározásában segít a NAK STÉ kalkulátora.

A pályázóknak mezőgazdasági szakirányú végzettséggel kell rendelkezniük és meg kell győződniük arról, hogy az üzleti tervük életképes és jövedelmező. A pályázóknak legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet kell vezetniük.

A kötelező vállalások közé tartozik az üzleti terv végrehajtásának megkezdése a támogatói döntést követő 9 hónapon belül, aktív mezőgazdasági termelővé válás 18 hónapon belül, valamint a megvalósítási időszak 4. évében a kifizetett jövedelem elérése a korábbi évi bérminimum mértékéhez.

Kizáró okok között szerepel, ha valaki több mint 5 éve foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, de az őstermelők kivételt képeznek. Emellett a pályázónak rendelkeznie kell mezőgazdasági szakirányú képesítéssel és nem lehet 18 évnél fiatalabb vagy 40 évnél idősebb. A pályázó tevékenységének pedig mezőgazdasági termelésre kell irányulnia.

Érdekel ez a pályázat? Kattints és kérj segítséget tőlünk!

 

A 2024. júliusában megnyíló pályázat célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a kisebb gazdálkodóknak, akik szeretnének átlépni a saját termelésükből való fenntartás lehetőségének határát, de ezt minimális önerővel vagy nagyobb pályázatokban való részvétellel nem tudják megtenni. A pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 60.000 euró.

Sok kisebb gazdálkodó számára a saját termelésükből való megélhetés határának átlépése kihívást jelent, mivel minimális önerővel ez nem könnyű, és nagyobb pályázatokba való bekapcsolódás esetén pedig sokan tartanak a kötelező vállalásoktól és az önerő előteremtésétől. A jelen pályázati kiírás ezen helyzetre nyújt megoldást, mivel csak egy szűk kör igényelhet 22,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást, melyet szabadon felhasználhatnak.

A pályázatba azok jelentkezhetnek, akiknek már működő gazdasági üzemük van, mezőgazdasági termelésük értéke eléri az 5.000 eurót, de nem haladja meg a 10.000 eurót, és az életvitelszerű tartózkodási helyük (vagy szociális szövetkezet esetén a bejegyzett székhelyük) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen vagy vidéki térségben volt.

A pályázathoz üzleti tervet is szükséges benyújtani, és figyelembe kell venni, hogy az üzemméret kiszámításánál várhatóan változni fog a Standard Termelési Érték kalkulátorban, beleértve az STÉ-együttható és a forint/euró árfolyamot is.

A pályázat keretösszege egyelőre nem ismert. A nyerteseknek vissza nem térítendő, átalány jellegű támogatást nyújtanak, amelyet nem kell elszámolniuk, tehát szabadon felhasználhatják.

A kötelező vállalások közé tartozik, hogy a nyerteseknek 9 hónapon belül meg kell kezdeniük a támogatás felhasználását, valamint a támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül részt kell venniük egy 2 napos, díjmentes képzésen, és fenntartaniuk kell az őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszukat a működtetési időszakban.

Kizáró tényezőként említendő, hogy azok, akik már részesültek a Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában vagy a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése támogatásban, nem pályázhatnak. Ugyancsak kizáró tényező, ha a pályázó lakcíméről már korábban benyújtottak támogatási kérelmet.

A 2024. márciusában megnyíló pályázat legfeljebb 15 millió euró vissza nem térítendő támogatást kínál. Az állattenyésztési ágazat széleskörű problémái között szerepelnek az elavult létesítmények, régi technológiák és a magas termelési költségek. Ezek megoldására szolgál az Állattartó Telepek Fejlesztése pályázat, amelynek célja a versenyképesség javítása, az innovatív, környezetbarát technológiák terjedése, a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése és a foglalkoztatás növelése. A pályázat lehetőséget biztosít új állattartó telepek létrehozására is a Vidékfejlesztési Program keretében.

A pályázók köre olyan mezőgazdasági termelőket foglal magába, akik rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az előző lezárt teljes üzleti évben, és akiknek az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott az előző évben. Családi mezőgazdasági társaságok és kollektív beruházások is pályázhatnak.

A támogatás összege 260 milliárd Ft, és a vissza nem térítendő támogatások minimális összege a baromfi- és sertéstartó telepek esetében legalább 100 millió Ft, szarvasmarhatartó telepek esetében legalább 50 millió Ft, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb állattartó telepek esetében legalább 20 millió Ft. Az összes pályázható területre vonatkozóan pedig legfeljebb 2 milliárd Ft támogatás igényelhető.

Az előleg igényelhető, melynek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a. A támogatott projektek száma várhatóan 800-900 lesz.

A pályázaton támogatható és nem támogatható tevékenységek körére vonatkozó részletes információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A nyertes pályázóknak bizonyos kötelezettségeket kell vállalniuk, például nem csökkenthetik a foglalkoztatotti létszámot a pályázat benyújtását megelőző átlaghoz képest, és legalább szinten kell tartaniuk a projekttel érintett állattartó telepek éves átlagos állatlétszámát a fenntartási időszak végéig (5 év). A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Érdekel ez a pályázat? Kattints és kérj segítséget tőlünk!

 

A 2024 márciusában induló pályázatnak célja a kertészeti ágazatok versenyképességének növelése és az hozzáadott érték termelésének fokozása. Ennek érdekében akár 15 millió euróig terjedő vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás kiterjed üvegházak, hűtőházak, post-harvest fejlesztések és díszkertészeti ágazat számára is.

A pályázat célja új, innovatív tenyésztési és termelési technológiák kifejlesztése, valamint a digitális technológiák bevezetése a gazdálkodásba. A hatékonyabb termelési módszerek alkalmazásával a gazdálkodók jövedelme növekszik, és a hazai kertészeti termékek mennyisége emelkedik, ami segít az egyenletesebb piaci igények kielégítésében.

A pályázatra olyan őstermelők, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek és nonprofit szervezetek jelentkezhetnek, akik működő gazdaságot vezetnek, legalább 10.000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és az előző évben legalább 40%-ban a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétellel rendelkeznek.

A támogatás legfeljebb 15 millió euró lehet, és a támogatási intenzitás 50-100% között változhat, attól függően, hogy milyen vállalásokat teljesítenek a pályázók. A támogatási összeg többek között ültetvények kialakítására, épületek építésére, gépek és eszközök beszerzésére, valamint szoftverek és licenszek megszerzésére fordítható.

Érdekel ez a pályázat? Kattints és kérj segítséget tőlünk!

 

A pályázat keretén belül legfeljebb 1 millió euró összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető legkésőbb 2024. decemberéig. Az agrárium digitalizációjának előnyeit kihasználva fontos, hogy a mezőgazdasági termelők minél szélesebb körben alkalmazzák a digitális technológiákat, helyspecifikus gazdálkodási módszereket, precíziós eszközöket, valamint döntéstámogató szoftvereket és szolgáltatásokat.

A helyspecifikus gazdálkodás során keletkező adatoknak kiemelkedő fontossága van az élelmiszerlánc teljes folyamatában, például a termelési és termék nyomon követési rendszerek működtetése során. A pályázat lehetőséget kínál a mezőgazdasági termelőknek a modern technológiák és adatalapú döntéshozatal alkalmazásával üzemi eredményeik javítására. Ennek révén képesek lesznek megfelelni a növekvő adatszolgáltatási kötelezettségeknek, javítani a tápanyaggazdálkodáson és talajállapoton, csökkenteni az inputanyagok felhasználását, valamint az ammónia és üvegházhatású gázok kibocsátását, továbbá csökkenteni a felszíni és felszín alatti vizek terhelését.

A pályázatra azok a mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, akik az elmúlt 5 évben kezdték meg mezőgazdasági tevékenységüket, és az előző üzleti évben legalább 10.000 euró értékű mezőgazdasági tevékenységből származó üzemmérettel rendelkeztek, amelynek legalább 40%-a a mezőgazdasági tevékenységből származik. Konzorciumi és szociális szövetkezeti formában is lehetséges a pályázat benyújtása.

A pályázat keretösszege legfeljebb 1 millió euró (390 millió Ft). A támogatási intenzitás 65-80%, tehát a támogatás mértéke bizonyos feltételek vállalása mellett növekedhet. A támogatható tevékenységek listájával kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és szívesen segítünk!

Érdekel ez a pályázat? Kattints és kérj segítséget tőlünk!

Áprilisban érkezik az Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása, amelynek keretében legfeljebb 15 millió euró vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Emellett a mezőgazdasági öntözési közösségek is részesülnek támogatásban áprilisban, egy külön pályázati lehetőség keretében.

A pályázat célja az öntözési rendszerek fejlesztése és a vízfelhasználás hatékonyságának növelése a mezőgazdaságban, ideértve az öntözővíz hatékonyabb felhasználását, a vízkészletek fenntartható kezelését és a víztakarékos technológiák bevezetését. Támogatottak továbbá az öntözött területek bővítése, új öntözőrendszerek létrehozása, valamint a csapadékvíz gyűjtésére és tározására irányuló beruházások.

Pályázhatnak mezőgazdasági termelők vagy fiatal mezőgazdasági termelők, akik a pályázat benyújtása előtti évben legalább 10.000 euró értékű mezőgazdasági tevékenységet folytattak, és az előző évi árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Konzorciumok, szociális szövetkezetek, szövetkezetek és öntözési közösségek is pályázhatnak.

A pályázat részeként vállalni kell, hogy meglévő öntözőberendezések fejlesztése esetén 5 év alatt legalább 10-15% vízmegtakarítás érhető el, rosszabb állapotú víztesteket érintő berendezések fejlesztése esetén pedig a vízhasználat 50%-os csökkentése. Öntözött területek növekedésével járó projektek esetén környezeti hatáselemzés szükséges, víztározók létrehozásakor pedig Környezeti Körzeti Terv elkészítése.

A támogatható költségek közé tartoznak vízi létesítmények, gépek és berendezések, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, ingatlanvásárlás, valamint vízmérő eszközök. Csak azok a költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 15 millió EUR (5,85 milliárd Ft) lehet, a támogatási intenzitás alapja 50%, de további bónuszok igénybevételével akár 70%-ig is növelhető (például fiatal termelők, gazdaságátadás, ÖKO minősítés, kollektív beruházás, kamattámogatás, intézményi kezességvállalás esetén).

Érdekel ez a pályázat? Kattints és kérj segítséget tőlünk!

Így segít a csapatunk!

Mutatjuk hogyan segítünk Neked elérni a céljaidat!

Pályázatíró csapat

Összekötünk szerződött pályázatíró csapatunkkal, akik mindenben segítenek.

Biztosító ajánlat

Agrár biztosító csapatunk várja, hogy a legjobb ajánlatot nyújtsa számodra!

Ingyenes tesztelés

2 hétig kötelezettségmentesen tesztelheted termékeinket. Próbáld ki őket!

Projekt tervezés

Segítünk megtervezni a pályázathoz szükséges agrár fejlesztéseket.

Kitelepítés

Kollégáink elvégzik a helyszíni felmérést és segítenek az eszközeink telepítésében is.

Üzemeltetés

Az aktiválást követően folyamatosan távolról üzemeltetjük az eszközeinket.

Frissítések

Minden új szoftver frissítés automatikusan jár ügyfeleinknek.

Partnerhálózat

Széleskörű együttműködéseinkkel segítünk a felmerülő agrár problémák megoldásában.

Tanácsadás

Nem hagyunk magadra, folyamatosan segítünk rendszerünk használatában.

Szeretnél többet tudni? Segítünk!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és kollégáink hamarosan felkeresnek!
Az űrlap kitöltése nem jár semmilyen elköteleződéssel!Telefonon egyeztetnél?

Kattints az alábbi gombra és hívd Siklósi Csaba kollégánkat! Egyeztess időpontot, hogy megválaszoljuk a felmerülő kérdéseid.

A Fóliavezérlés csapata elkötelezte magát az adataid védelme és tisztelete iránt. A személyes adataid csakis arra fogjuk használni, hogy az általad igényelt termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtsunk Neked. Időnként kapcsolatba fogunk lépni Veled a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint más, esetlegesen Téged érdeklő tartalmakkal kapcsolatban. A „GDPR elfogadó doboz” bejelölésével vagy a „telefonon érdeklődöm” gomb megnyomásával beleegyezzel abba, hogy megkeressünk Téged a fentiekkel kapcsolatban.

Bármikor leiratkozhatsz ezekről az értesítőkről. Az adatvédelmi szabályzatunkban többet is megtudhatsz a leiratkozásról, az adatvédelmi gyakorlatunkról és az elköteleződésünkről aziránt, hogy megvédjük és tiszteletben tartsuk a Te  személyes adataid.

Ha rákattintasz az „érdeklődés elküldése” gombra, vagy a „telefonon érdeklődöm” gombra, akkor jóváhagyod, hogy a Fóliavezérlés csapata rögzítse és kezelje a rögzített személyes adataid.

Automatizációs megoldásaink

Digitális termékeink széles körben segítenek Neked a gazdaságod fejlesztésében!

Minden eszközünk megfelel a pályázati kiírásoknak ezért a költségek elszámolhatóak a beruházási fejlesztések és tételek során.

VEZETÉK NÉLKÜLI MÉRŐ MODUL

A modulhoz csatlakoztatott szenzorok segítségével a gazdaságban bárhol és bármikor le tudjuk kérdezni a növények aktuális állapotát.

TÁVVEZÉRELTETŐ SZELLŐZTETŐ MODUL

A szellőztető modullal folyamatosan figyelheted a fóliádban uralkodó aktuális állapotokat.

IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS MODUL

Az időjárás állomás a hét minden napján, a nap 24 órájában közvetít valós idejű adatokat.

ÖNTÖZÉS VEZÉRLŐ MODUL

Az öntöző modul automatizálja a gazdaság vízfelhasználását, ami nagy időt, energiát és vízmegtakarítást jelent a gazdálkodó részéről.

DIGITÁLIS SZENZORHÁLÓZAT

Az öntöző modul automatizálja a gazdaság vízfelhasználását, ami nagy időt, energiát és vízmegtakarítást jelent a gazdálkodó részéről.

0
ÉV
GARANCIA
0
ÓRÁS
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
0
NAPOS PÉNZ VISSZATÉRÍTÉS

Partnerek akikkel együtt dolgozunk