„Nyereményjáték Diákoknak” megnevezésű nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei.

1 – A Játék szervezője:

A Fóliavezérlés ( https://www.facebook.com/foliavezerles ) Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Smart Greenhouse Control Kft. (6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2/5, adószám: 27505962-2-03, cg. szám: 03-09-135600; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást, valamint a nyeremény átvételével kapcsolatos adatkezelést a Smart Greenhouse Control Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő” és “Adatfeldolgozó”) végzi.

2 – Részvételi feltételek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, valamint valamelyik magyarországi egyetem bejelentkezett hallgatója, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt feladatot teljesíti (”Poszt”) (jelen Játék esetében kitölti és elküldi a feladatmeoldásokat a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint), és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Kérdőív”). 

3 – A Játék Időtartama:

A Játék 2023.09.13. (szerda) 10 óra 00 perctől – 2023.09.30. (szombat) 23 óra 59 percig tart.

Sorsolás: 2023.10.05. (csütörtök) napon

Eredményhirdetés: 2023.10.05. (csütörtök) napon Facebook üzenőfali bejegyzés formájában a Fóliavezérlés.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/foliavezerles).

4 – A Játék menete:

Jelen nyereményjáték során:

1) Jelen nyereményjáték Facebook üzenőfali bejegyzését (ide: https://forms.gle/JWFhK96h17HUqunm9) egy webes böngészőn keresztül megnyitja, a feltett kérdésekre választ ad és a kérdőív kitöltése végeztével beküldi a kérdőív végén található beküldés gombra kattintva.

Minden Játékos csak 1-szer vehet részt a sorsoláson és csak a 100%-ban helyes válaszadók. A sorsolás során 3 nyertest választ ki a Szervező.

4.2. Szervező az érvényes benyújtó Játékosok között 1 db Fóliavezérléses bambusz tollat, 1 db Fóliavezérléses autóillatosítót, 1 db Fóliavezérléses sörnyitót és 1 db Fóliavezérléses antibakteriális mobiltelefon tartót bevásárlóérmével sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással, a Szervező székhelyén (cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2/5), nem nyilvános sorsolás keretében, kézi sorsolással történik, tanúk jelenlétében, melyről videófelvétel készül és később, az eredményhirdetés napján megosztásra kerül a Szervező Facebook oldalán.

4.3. Nyeremény:

1 db Fóliavezérléses bambusz tollat, 1 db Fóliavezérléses autóillatosítót, 1 db Fóliavezérléses sörnyitót és 1 db Fóliavezérléses antibakteriális mobiltelefon tartót bevásárlóérmével bruttó 1015 Ft értékben.

A Nyereményt a 3 Nyertessel való kommunikációs egyeztetés során a Fóliavezérlés.hu a meghatározott címre szállítatja ki a Nyerteseknek megfelelő időpontban.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

5 – Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása:

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően maximum 12 órán belül a Fóliavezérlés Facebook oldalon bejegyzésben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes kérdőívet beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertessel a Szervező Facebook üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot, majd telefonon vagy email-ben egyezteti a nyeremény átvételének részleteit, mely során Nyertesnek nyilatkoznia kell, hogy nyereményét hol és mikor kívánja átvenni.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a Fóliavezérlés Facebook oldalnak küldött privát üzenetben.

6 – Adózás, költségek:

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.

7 – Adatvédelem és személyiségi jogok:

7.1 Részletes adatvédelmi és általános szerződési feltételeinket az alábbi oldalakon olvashatják:

 

Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig

A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója:
Smart Greenhouse Control Kft. 

 

Smart Greenhouse Control Kft.

Hatályos: 2023.08.22.-től